Fiskeregler for Helgeroa Havfiskeklubb

Publisert: 23. juli 2008 av Kjetil Aske

Det er kun tillatt å fiske med en stang.
Bruk av pilk, selvlysende øye, jigghode, kule, søkke eller annen redskap, med påmonterte kroker, kan ha maks 2 opphengere. Hver opphenger kan bestå av maks en treblekrok, eller en singelkrok.
Bruk av pilk, selvlysende øye, jigghode, kule, søkke eller annen redskap uten påmonterte kroker, kan ha maks 3 opphengere. Hver opphenger kan bestå av maks en treblekrok, eller en singelkrok.
Fri bruk av agn, kunstig og naturlig.
Fiskeskipper avgjør minste søkke-/ pilke-vekt, det må minst medbringes 400, 600 og 750/800 gram.
Under isfiske kan det maksimalt fiskes med inntil 2 stenger/snører, fri bruk av antall kroker og agn.
Fordeling på båtene avgjøres ved loddtrekning på siste styremøte før turen, og plassering av hver enkelt fisker på de forskjellige båtene avgjøres ved loddtrekning morgenen før turen.
Hver enkelt fisker er ansvarlig for egen sikkerhet, godkjent flyteplagg kreves medbrakt.
Fiskeskipper avgjører i samråd med båtskipper aktuelle fiskeområder.
Fisketid er 5 timer, men kan eventuelt forlenges dersom samtlige fiskere er enige om dette, og båtens skipper tillater dette.
Maksimum 10 fisk av følgende arter tillates innveid: sei, makrell og sild.
Fredet fisk tillates ikke innveid. Ei heller fisk som er under minstemål (se liste lenger ned) Hver enkelt fisker må selv kontrollere hver enkelt fisk.
Fisk som er kroket innenfor tillatt fisketid, tillates innveid.
All innveiing foregår med klubbens veieutstyr, under ledelse av styrets veieansvarlige.
All fisk skal bløgges og sløyes før innveiing, hodet på fisken skal være igjen. Unntaket er isfiske, og fisk som vurderes som mulig klubbrekord, denne skal kun bløgges, for så å veies separat. Etter innveiing av mulig rekordfisk, skal også denne sløyes før innveiing totalt.
Vinneren av en klubbtur er den fiskeren som har mest innveid fisk.
De 4 beste resultatene for hver enkelt fisker i løpet av en sesong, er de som teller i klubbmesterskapet. Om det skulle stå likt etter denne utregningen, er det antall førsteplasser, andreplasser også videre som avgjør.
Det konkurreres også i antall arter, mest innveid fisk totalt, størst fisk totalt og av hver art.


Minstemål

Kveite 80 cm
Torsk 40 cm
Kolje 31 cm
Lysing 30 cm
Rødspette 27 cm
Mareflyndre 28 cm
Sandflyndre 23 cm
Laks 35 cm
Lomre 25 cm
Tunge 24 cm
Piggvar 30 cm
Slettvar 30 cm
Glassvar 25 cm
Hvitting 32 cm
Skrubbe 20 cm
Blåkveite 45 cm
Uer 32 cm
Sild 18 cm
Sjøørret 35 cm

 

← Tilbake© Helgeroa havfiskeklubb 2017 - 2024
Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4